Návod pro on-line rezervaci dráhy.

Kliknutím myši na příslušný den v kalendáři se Vám zobrazí dialogové okno ve kterém je potřeba vyplňit jméno a příjmení osoby na kterou bude provedena rezervace dráhy. Dále pak vyberte jednu ze tří drah a v neposlední řadě zadejte čas rezervace. Tatko vyplněný formulář stiskem tlačítka “Uložit” potvrdíte.

Pro přehlednost je možno rezervační systém přepnout do režimu jednotlivých drah. Toho docílíte stiskem záložky “Číslo dráhy” nad kalendářem. V tomto zobrazení stačí kliknout na požadovanou dráhu a objednat rezervaci na určitý časový úsek. Rezervační dialog vyvoláte i tažením myši v požadovaném časovém rozmezí.

Upozorňujeme, že takto provedená rezervace již nelze uživatelský zrušit a je závazná!!!

Nově vytvořené rezervace, které se překrývají na jednotlivých drahách nebudou potrvzeny.